Şirket Profili

Mehmet Dora firması, Yenilenebilir Enerji gibi gelişime ve büyümeye açık bir sektörde faaliyet göstermek amacıyla 02 Aralık 2014 tarihinde kurularak Enerji sektörüne giriş yapmıştır.

Var olan petrol, doğalgaz, kömür vb. fosil kaynaklarının kapasitelerinin sınırlı olmasından dolayı ve gelecekteki nüfus artışı ve günlük yaşamda kullanılan cihazların artması nedeniyle, mevcut kaynakların hızlı bir şekilde azalacağı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, yerel ve yenilenebilir doğal zenginlikler konumunda olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji üretimlerinin sürekli olması sebebiyle enerji ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Şirketimizce yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak hem de çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen enerji alışkanlığını yaygınlaştırmak hedeflemektedir. Bu nedenle Ankara ili, Kalecik ilçesinde toplamda 2 MW kurulu güç kapasiteli lisanssız güneş enerji santrali resmikabulünün ardından devreye alınmıştır.

Vizyon

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, yüksek verimlilikte üretim santralleri ile kurulu güç kapasitesini artırarak, çevreye duyarlı insana saygılı ve enerji ihtiyacına doğrudan katkı yapan bir enerji firması haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Misyon

Çevre dostu ve yüksek verimli projelerle, yatırımın her aşamasında uzman ekiplerle çalışarak çevreye zarar vermeden Türkiye elektrik pazarındaki konumunu güçlendirerek sürdürmektir.

İlkelerimiz ve Etik Değerlerimiz

  • Enerji verimliliği ve karbon salınımı konusunda gösterdiğimiz hassasiyetle ülke ve dünya ekonomisine katkıda bulunmak
  • Azalan dünya kaynaklarına ve insani değerlere saygılı olarak çalışmak
  • Çevreci, kaliteli enerji temini ile enerji ihtiyacına katkıda bulunmak
  • Yerli öz kaynaklara öncelik vermek
  • Üretim ve tüketim faaliyetlerinde güvenilir olmak
  • Sosyal, ekonomik hayatta refah ve istikrarı sürdürmek
  • Yasalara ve mevzuata uymak
2MW
Mehmet Dora GES-1 & Mehmet Dora GES-2

Ankara ili, Kalecik ilçesinde bulunan Mehmet Dora GES-1 ve Mehmet Dora GES-2, toplamda 2MW büyüklüğünde kurulu güce sahip olup lisanssız güneş enerji santrali olarak faaliyetine devam etmektedir.

Santralin proje onay, inşaat ve resmikabul süreçleri başarı bir şekilde tamamlanmış olup, 20 Mayıs 2015 tarihinde resmikabulü yapılarak işletmeye girmiştir.Yenilenebilir enerji kaynaklı bir proje olduğundan yıllık 1.951.680 kg CO2’in salınımının azalmasına katkı sağlamaktadır. Temiz ve çevreci elektrik enerjisi üreterek, ülkemizdeki toplam karbon emilimini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Doğaya salınımı engellenen CO2 sayesinde kurulu gücü 2 MW olan lisanssız güneş enerji santrali, yıllık 177.426 adet ağacın yarattığı etkiye eşdeğer çevresel katkı sağlamaktadır.

Gelecekte Yapılması Planlanan Projeler

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, yüksek verimlilikte üretim santralleri ile kurulu güç kapasitesini artıracak yeni projelerle büyüyen enerji pazarında yer almak hedeflenmektedir.

Giriş

Enerji, tüm insanları etkileyen en önem verilen bir kavram olarak, bugün sahip olduğumuz medeniyetin temel taşlarından birini oluşturmasının yanında kalkınmanın ve gelişmişliğin de bir göstergesi durumundadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak önümüzdeki yıllarda enerji talebi daha da yoğun olacaktır. Tüketilen enerjinin bugün büyük bölümü fosil yakıtlardan, geri kalanı ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının çevre ve insan sağlığına verdiği zararlar tüm dünya üzerinde devam etmektedir. Sanayinin gelişmeye başlaması ile kullanımı giderek artan ve verdiği zararlar önceleri göz ardı edilen bu enerji kaynaklarının yerine çevremizin kendi doğal ürünü olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının arttırılması gerçeği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının dünyada ciddi çevre sorunlarına yol açması ve rezervlerinin yakın gelecekte tükenecek olması, yeni arayışlara yönelmeye sebep olmuş ve sürdürülebilir olmasının yanı sıra çevre dostu olması sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmıştır.

Neden Yenilenebilir Enerji

Sosyal ve Ekonomik Nedenler

Şebekeye bağlanmadan üretildiği yerde tüketilme imkanına sahip yenilenebilir kaynaklar, özellikle iletim ya da dağıtım hatlarının erişiminin zor olduğu ya da küçük ölçekli enerji ihtiyacı nedeniyle hat yapımının ekonomik olmadığı bölgelerdeki rahatlıkla kullanılabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları ülkenin çeşitli bölgelerinde dağınık bir biçimde bulunduğundan, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmemiş, sanayinin geri kaldığı coğrafi bölgelerde uygulanma potansiyeline sahiptir.

Çevresel Nedenler

Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yanması sırasında ortaya çıkan CO2 ve metan gibi sera gazlarının içeriklerinde ısı tutma özelliğine sahip olmaları nedeniyle sera etkisi ortaya çıkmaktadır. Güneş, doğal dengenin devamı için, gün içerisinde atmosferin içine ısı ve ışığını vermekte ve bu ısının ise belli ölçüdeki miktarı tekrar uzaya dönmesi gerekirken, sera etkisi bu dönüşü engellemekte ve dünyanın daha fazla ısınmasına yol açmaktadır. Bu durum da iklimin değişmesine neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı iklim değişikliğine neden olan etmenlerin ortadan kalkmasına ve karbon salınımı miktarının azalmasına olanak sağlamaktadır.